Μενού Κλείσιμο

Κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.opticalcenter.gr θα ζητηθούν από τον χρήστη ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όπως Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κτλ μόνο σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει κάποια αγορά.
Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Το www.opticalcenter.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.Τα στοιχεία που δηλώνονται δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανέναν τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών.
Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.opticalcenter.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας.

Κατ’εξαίρεση το www.opticalcenter.gr δύναται να γνωστοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Πολιτική cookies

Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με τις ιστοσελίδες μας καθώς και μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε. Οι αυτόματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, διαδικτυακούς διακομιστές/διευθύνσεις ΙΡ (web server log), cookies και web beacons.